top of page

Sagsområder

Sagsområder

& FOLDSCHACK Advokatpartnerselskab løser opgaver for private, virksomheder og institutioner, som tænker lidt anderledes.

Når du kommer ind til os, vil vi :

  • Analysere den problemstilling du kommer med og se på den med friske øjne, så vi sammen kan nå et holdbart og langsigtet resultat.

  • Sørge for, at din sag varetages af den advokat, der besidder de kvalifikationer, sagen kræver.

  • Løse din problemstilling hurtigst muligt - også med henblik på at holde et rimeligt omkostningsniveau.

& FOLDSCHACK lægger stor vægt på, at vi kan stå inde for de sager, vi arbejder med, så du er sikret en høj grad af personligt engagement fra vores side.

Socialøkonomiske og kooperative virksomheder
 

SØV2.png
Byggefirmaet Logik & Co. ApS

Virksomheder, der vil yde en ekstra social indsats, føler ofte, at de støder panden mod en mur af bureaukrati. Socialøkonomiske virksomheder og kooperativer skal nemlig operere indenfor normale selskabs-, skatte- og udbudsregler. Men de passer ikke altid ind i disse regelsæt. Derfor bliver mange gode idéer bremset. Det vil vi gerne være med til at lave om på.

 

Hos & FOLDSCHACK arbejder vi aktivt for, at socialøkonomiske virksomheder og kooperativer skal have fortrinsret og ikke vigepligt, som tilfældet er i dag. En socialøkonomisk virksomhed arbejder typisk ud fra et bæredygtighedsprincip i forhold til såvel miljø og mennesker som økonomi. Virksomheden har en social mission og vil mere end blot at skabe et produkt eller levere en service.

Erhvervs- og fondsret
 

Bolig, Kollektiver og bofællesskaber
 

karise-permatopia-dronefoto.jpeg
Karise Permatopia

& FOLDSCHACK har gennem mere end tre årtier håndteret bolighandler og rådgivet om alle dele af processen ved køb og salg af såvel lejligheder, sommerhuse, villaer og landbrugsejendomme.

Lysten til at bo og indrette sig på nye måder er ikke forsvundet – snarere tværtimod.

Vi er eksperter i etablering af kollektiver og bofællesskaber overalt i landet, og vi arbejder med alle dele af processen fra køb af ejendom og den juridiske struktur til vedtægter, skatteforhold, hæftelsesproblematikker og finansiering.​

 

& FOLDSCHACK kan hjælpe jer, så processen bliver en fornøjelse frem for frustrerende.

Det alternative Danmark

Af og til opstår der konflikter mellem de alternative fællesskaber og det mere regelrette Danmark. Konflikter, der kan bunde i misforståelser, forskellige livsanskuelser eller positioner i samfundet.

Hos & FOLDSCHACK er vi af den holdning, at alternative miljøer er vigtige at værne om, fordi de kan fungere som drivkraft for kunst, kultur, arkitektur og innovation. Hvor ville Danmark være uden ildsjælene, de frivillige, NGO’erne og aktivisterne?

Vi mener selv, at vi er i stand til at tænke utraditionelt og på denne måde kan løse problemer, der ved første øjekast ser uløselige ud. Svanholm, Christiania og Ungdomshuset er eksempler herpå.

 

& FOLDSCHACK har forståelse for de forskellige verdener og bruger juraen til at skabe plads til det, der ikke lige passer ind.

ungern Sort Sol.jpg
Sort Sol i Ungeren
merkur.jpg

Erhvervslivet er i forandring, og vi repræsenterer det nye ansvarlige erhvervsliv.

 

& FOLDSCHACK har stor erfaring med almindelig erhvervsret – ikke kun den grundlæggende jura, men også med at løse problemerne konstruktivt, hurtigt og effektivt. Vi arbejder i høj grad med bestyrelsesarbejde, stiftelse, omdannelse og ophør af selskaber og fonde, kontraktsret og erhvervslejeret, og vi yder totalrådgivning indenfor ejendoms- og fondsadministration.

& FOLDSCHACKs advokater har via deres bestyrelseshverv i både virksomheder og fonde indsigt i kommercielle forhold. Vores rådgivning vil altid tage udgangspunkt i forretningsmæssige bæredygtige løsninger.

Merkur Andelskasse

Strafferet og rettigheder
 

COP15 Demonstration

Hos & FOLDSCHACK har du mulighed for at få beskikket en forsvarer, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. & FOLDSCHACK er også bistandsadvokater, hvis du har været offer for en forbrydelse.

& FOLDSCHACK har et indgående kendskab til en straffesags behandling ved politiet og ved domstolene, og vi påtager os opgaven som forsvarer i stort set alle typer straffesager over hele landet.

 

Det lægger os meget på sinde, at man som borger i Danmark kan benytte sine rettigheder uden at blive straffet. Derfor rådgiver vi også bredt indenfor borgernes rettigheder til at demonstrere, om borgernes rettigheder i mødet med politiet og andre myndigheder og om minoritetsborgernes ret til at være, som de er, uden at blive diskrimineret.

Retssager og konfliktmægling
 

International ret spiller en større og større rolle indenfor landets grænser, og Danmark er således flere gange kommet på kant med menneskerettighederne.

& FOLDSCHACK kæmper aktivt for borgernes rettigheder – både på det helt nære plan og, når sagerne er af mere principiel karakter. Principielle sager skal føres, og det er vi eksperter i. Vi fører tillige retssager for private og erhvervsvirksomheder – ligesom vi også ofte med stor succes agerer mægler mellem parter, hvor en konflikt er spidset til.

Det er vores grundholdning, at samfundet skal kunne rumme alle. Dette kræver, at der til stadighed arbejdes lokalt og internationalt for anstændighed, tolerance og mangfoldighed.

L1110397.JPG
Natascha og Knud i al-Hol lejren

Kulturliv og uddannelse

afuk.jpg
AFUK, Akademiet for Utæmmet Kreativitet

Er I en gruppe forældre, der gerne vil starte en friskole, eller mangler der et teater i jeres nærområde?

& FOLDSCHACK kan hjælpe med spørgsmål om rettigheder,
ansvarsgrundlag, organisationsformer og lignende, og vi yder juridisk rådgivning om kontrakter, bestyrelsesarbejde og lejemål mv. Vi assisterer også gerne i den løbende drift, herunder vedrørende tilskud og forholdet til det offentlige.

 

& FOLDSCHACK rådgiver store og små kulturinstitutioner, teatre, biografer, udstillingssteder og spillesteder. Vi har tillige stor erfaring med friskoler, efterskoler og højskoler og har hjulpet mange forskellige typer af skoler med såvel opstart som byggeri.

​Har du/I har en god idé, kan vi hjælpe med at føre den ud i livet og sikre, at flest muligt får adgang til kunst og kultur samt en fair og fri adgang til uddannelse.

bottom of page